Perancangan secara lebih luas juga mengatur Kawasan yang di dalamnya terdapat kumpulan bangunan dan infrastruktur lain dengan fungsi tertentu. Untuk merancang suatu kawasan dengan fungsi kompleks diperlukan Masterplan Kawasan